Hiperlinkowa instalacja zbudowana z analogowych komponentów projektu zaprezentowana została na wystawie Książka Żywa. Założeniem było pokazanie modelu interpretacji tekstu Finnegans Wake oraz wizualnych elementów które się na niego złożyły. Instalacja ma charakter hiperlinkowy – w fizyczny sposób naniesione zostały relacje i odniesienia mające miejsce na osi: tekst – obraz. Praca składa się z oryginalnych storyboardów powstałych przy realizacji adaptacji Finnegans Wake. Odnośniki w postaci kłączy mają połączenia z grafikami, fotografiami, pojęciami słownikowymi, wycinakami czasopism, kolażami, listami i i innyi materiałami bezpośrednio odnoszącymi się do tekstu. Chciałem aby działanie bezpośrenio odzwierciedliło sieć połączeń i przybliżyło widzowi charakter prozy Joyce’a w mojej interpretacji.