Jest to interaktywny projekt, którego głównym komponentem jest dziewięciominutowy film, zbudowany na podstawie struktury Boskiej Komedii Dantego Alighieri. Forma scenariusza oparta jest na graficznych strukturach zbudowanych na podstawie książki (Piekło, Czyściec i Raj). Była to moja pierwsza praca bezpośrednio nawiązująca do tekstu literackiego. Realizacja ma formę interaktywnej aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym macOS (iPhone, iPad). 

What If / 2012
project by Jakub Wróblewski / dop Jakub Wróblewski / edit Jaśmina Wójcik & Jakub Wróblewski
sound Lech Rudzki / first branding iron case Jacek Wójcik / second branding iron case Bogdan Mochnaczewski
sign design Mateusz Machalski / programming Piotr Barszczewski / production Jakub Wróblewski 

Poniżej tropy, które najbardziej zajmowały mnie w czasie realizacji projektu. W jego wielowymiarowej strukturze niektóre rozwinąłem bardziej, inne dość powierzchownie, tylko je zaznaczając:

–metamorfoza, zmiana węwnętrzna (traktowana jako podróż), metabolia, dynamizm, ewolucja; Nomadzi (fr. nomade, łac. nomas, gr. nomas – „wędrujący w poszukiwaniu pastwisk”)
– proces, celebracja tworzenia; tajemnica przemiany; okultyzm (łac. occulo – ukrywać, trzymać w tajemnicy; occultus – schowany, ukryty, tajemny); gnosis (wiedza dla wtajemniczonych);
– eskalacja konfliktu, sytuacji, w której silne stany emocjonalne i chęć zwycięstwa zaczynają dominować w sytuacji konfliktowej, powodując uczucie wzajemnej wrogości stron wobec siebie. 
– pragnienie, trwanie, strata, tęsknota, cierpienie, ból; 
– lot (traktowany jako bezwład). Stan, w którym działające na układ ciał siły zewnętrzne nie wywołują wzajemnych ciśnień (nacisków) części układu na siebie,
a wewnętrzne oddziaływania grawitacyjne są pomijalne)
– celebracja ciszy, wyłączenie postrzegania, dezintegracja struktury osobowości człowieka, unadczłowieczenie, „czas snu“, deprywacja sensoryczna, niepokój wyobraźni;
– ogień jako siła niszcząca ale także budująca – Heraklit twierdził, że droga w górę i droga w dół jest jedna i ta sama. „Proces powstawania rzeczy jest więc efektem procesu przechodzenia z jednego przeciwieństwa w drugie. Formą tego procesu jest ogień. Wszechświat nie został stworzony, lecz zawsze był żywym ogniem (procesem), który się zapala i gaśnie (pożar świata jako akt zjednoczenia) [Uroboros lub Midgardsorm, wieczny powrót, zjednoczenie przeciwieństw (coincidentia oppositorum). 
– zanurzenie w wodzie ciała ludzkiego (traktowane jako wyjście z niewoli), nieodwołalne i nieodwracalne.

Komponentami projektu był cykl obiektów opartych na budowie znaku WHAT IF.
projekt sygnetu: Mateusz Machalski

What if is built of extreme situations which determine the ultimate fate and character of the whole What if. I deal with hypothetical  situations in a non-scientific manner. I treat them in an artistic way, giving them a specific visual character. What if is a set of images arranged in time. It has the form of  a film, an audiovisual work, built  of scenes, each consisting of one or more shots. The narrative is built of sets of images. The resulting sequences create the dramatic line. My images can be read as a sequence of consecutive events.  Each situation is a forecast of the future ones. My narrative is quite  fragmentary.

What if is a metamorphosis, escalation of conflict, duration, finality and irreversibility, “a condition in which external forces influencing the arrangement of bodies do not cause mutual pressures of the system’s parts, and internal gravitational interactions are negligible”. It is also “l’instant décisif”, the secret of maetamorphosis, the occult, (Latin: to hide, keep secret; occultus – hidden, secret, clandestine), a celebration of silence, and exclusion of perception.

“What if” is fire as destructive yet inspiring force.